Izvor: eKapija | Utorak, 15.03.2016.| 07:43
Izdvojite članak Odštampajte vest

Sertifikacija pomaže smanjenje potrošnje - Kompanija CERTOP učestvuje u programima u vezi sa energetskom efikasnošću i zaštitom životne sredine

(Foto: Khakimullin Aleksandr/shutterstock.com)
Srbija danas ulaže velike napore da ispoštuje svetske i evropske zahteve i obaveze po pitanju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine koje se odnose na proces pridruživanja Evropskoj uniji. Činjenice ukazuju na to da je potrošnja energije u Srbiji više nego dvostruko veća u poređenju sa zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), uprkоs znаčајnоm fоkusu nа еnеrgеtsku еfikаsnоst i pоmоći dоnаtоrа. U pоslеdnjoj deceniji, pokretanje vеlikih nаciоnаlnih prоgrаmа је spоro, a politika implеmеntаciјe je rasuta na brojne projekte, а nе prоgrаmе, i kod nas se nove tehnologije vrlo često nekritički i vrlo agresivno nameću korisnicima bez suštinskog dokaza o efikasnosti.

Ovako u kompaniji CERTOP vide sadašnje stanje energetske efikasnosti u Srbiji. Sa sedištem u Budimpešti, ova kompanija zauzima dominantnu ulogu na centralnom i jugoistočnom tržištu Evrope u oblasti sertifikacije menadžment sistema i postaje jedna od vodećih sertifikacionih kuća, koja već duže vreme učestvuje u projektima i programima u vezi sa energetskom efikasnošću i zaštitom životne sredine.

- Ukoliko želimo energetski jaku i stabilnu Srbiju moramo da pokrenemo široku državno-društvenu akciju za bolje sutra, počev od lokalnih samouprava sve do ministarstava i Vlade Srbije. Potrebno je da što pre zaživi svet energetskih menadžera sa jasnim ciljevima i zadacima, ne samo u opštinama, već i u preduzećima i u drugim ustanovama. Moramo imati gotove projekte zbog predstojećih tendera, da intenziviramo rad na korišćenju već uhodane i primenjene dobre i korisne tehnologije u svetu, koja će unaprediti energetsku efikasnost i doprineti našem razvoju u uštedi energenata. Međutim, svaka tehnologija i poboljšanje ne znače puno ukoliko ne postoje edukovani ljudi koji će ih koristiti na najefikasniji mogući način – ističu u ovoj kompaniji.

Kao posrednik stručnosti i pouzdanosti sa međunarodno priznatim sertifikatima i visokoprofesionalnim kvalitetom usluga, CERTOP svojim poslovnim partnerima doprinosi konkurentnosti i direktno potpomaže u procesu integracije na međunarodnom tržištu.

- Smatramo da očuvanje životne sredine, uvođenje stroge štednje energenata, drastično smanjenje emisije štetnih gasova više nije interes čovečanstva, već je velika obaveza svakog pojedinca. Usvajanjem globalnog sporazuma o klimatskim promenama jasno je definisano da vremena više nema i, kako je to formulisao Generalni sekretar UN Ban Ki-Mun: "Definitivno moramo da delujemo i da promenimo odnos čovečanstva prema našoj planeti" - naglašavaju u CERTOP-u.

Osim sertifikacije menadžment sistema kao što su ISO 22000, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001, CERTOP posebnu pažnju posvećuje sertifikaciji sistema upravljanja životnom sredinom po međunarodnom standardu ISO 14001, sistemima menadžmenta energijom po međunarodnom standardu ISO 50001, kao i uvođenju energetskih audita po međunarodnom standardu ISO 50002.

Sertifikacija energetskih menadžment sistema i izvođenje energetskih audita

Misija kompanije CERTOP na tržištu jugoistočne Evrope počela je 2006. godine, a izborili su se da i na tržištu Srbije budu među vodećim sertifikovanim kućama i dobiju poverenje najpoznatijih kompanija u oblasti energetike. Do sada su sertifikovali najveće organizacije EPS-a, koji se bave distribucijom električne energije, a to su "Elektrovojvodina Novi Sad", "Elektrodistribucija Beograd", ED "Jugoistok Niš "i ED "Elektrosrbija Kraljevo".

Tibor Šandor, generalni direktor CERTOP na međunarodnoj konferenciji energetske efikasnosti u Beogradu
- Od 2013. godine počeli smo sertifikaciju Energetskih menadžment sistema po međunarodnom standardu ISO 50001:2011 godine, a danas kod velikih sistema vršimo i Energetske audite po standardu ISO 50002:2014 – ističu u kompaniji.

ISO 50001:2011 (Energy management systems – EnMS) je, objašnjavaju u CERTOP-u, novi međunarodni standard koji daje okvir za upravljanje energetskim izvorima i potrošnjom energije u organizacijama. Definiše zahteve u vezi sa uvođenjem i neprekidnim razvojem sistema upravljanja energijom i daje uputstva za njegovu primenu.

- Cilj samog standarda je uspostavljanje sistema i procesa neophodnih za poboljšanje energetskih performansi, povećanje energetske efikasnosti i upravljanje proizvodnjom, potrošnjom i intenzitetom potrošnje energije. Standard je posebno interesantan za kompanije u oblasti industrijskih segmenata visokih energetskih potreba i za kompanije na koje se direktno odnose zakonski propisi o gasovima sa efektom staklene bašte.

ISO 50002:2014 (Energy Audits) - Evropska direktiva o energetskoj efikasnosti (2012/27) govori o tome da su države članice u preduzećima (izuzev u malim i srednjim preduzećima) od 5. decembra 2015. godine obavezne da izvrše kontrolu svog energetskog stanja – energetski audit. Kako objašnjavaju u CERTOP-u, on se sprovodi svake četvrte godine od strane ovlašćenih i kompetentnih auditora – akreditovanih stručnjaka, odnosno nezavisnog organa u skladu sa nacionalnim zakonima. Audit ima za cilj da, pored snimanja stanja, prikuplja objektivne dokaze o energetskoj efikasnosti, kao i da identifikuje i predlaže moguće pravce i mogućnosti za poboljšanje energetskog stanja u organizacijama.

- Poslovnim partnerima i široj društvenoj zajednici pruža se mogućnost da kroz organizovane seminare, forume i provere menadžment sistema dobije najnovije informacije iz sveta u vezi sa upotrebom novih tehnologija i modela, koje će u potpunosti doprineti energetskoj efikasnosti u organizacijama.

Aktuelni projekti

CERTOP u duhu svoje društvene odgovornosti želi da ponudi i korisne projekte za postizanje značajnih ušteda po pitanju potrošnje energenata. U pitanju su projekti koji čuvaju resurse i bez napuštanja komfornih zona građana i smanjenja efikasnosti poslovanja u organizacijama daju i značajan doprinos ne samo u oblasti energetske efikasnosti, nego i u očuvanju životne sredine. Reč je o projektima: "Virtuelna elektrana", "Oxytree" drvo, projekat smanjenja potrošnje vode i nova termoizolacija – HP4 farba.

Projektu "Virtuelna elektrana" se od 2011. godine do danas u Mađarskoj priključilo više od 800 organizacija, a sertifikaciona organizacija CERTOP je izabrana kao sertifikaciono telo i telo za izvođenje Energetskih audita.

Šema virtuelne elektrane
- Glavni cilj ovog projekta je ukupna ušteda u energentima kod učesnika projekta na osnovu principa energetske efikasnosti, koja ima vrednost kao izgradnja nove elektrane jačine od 200 MW (u periodu 2016–2025.). Kompletnim projektom i Bazom podataka rukovodi organizacija koja u celosti obuhvata prvenstveno učesnike projekta. Oni se kao potrošači energenata registruju u Bazi podataka i od momenta registracije i snimanja osnovnog stanja i dobijenih Smernica i Akcionog plana počinju praćenje, merenje i slanje podataka u Bazu podataka. Dovoljno je da organizacija svesno kontroliše i upravlja svojim procesima i potrošnjom energije, čime se postiže u proseku već od oko 10% smanjenja energenata – objašnjavaju u CERTOP-u.

Projekat "OXYTREE" ili zeleni projekat propagira uzgojeni hibrid, biljku koja pored energetskih osobina služi za kontrolu klime i ima izvanredne osobine u pogledu otpornosti na toplotu, kvaliteta drveta i stope rasta. Plantaža od 1 ha godišnje apsorbuje 111 T CO2.

- Naš tim stručnjaka je spreman da identifikuje glavne uzroke i da izvrši analizu izmerenih podataka u pogledu emisije štetnih gasova. Nakon svestručne analize u saradnji sa stručnim timom organizacije izrađuje se konkretan akcioni plan za poboljšanje stanja, potpuno prilagođen ciljevima menadžmenta i realnim mogućnostima organizacije – kažu u CERTOP-u.

Kako dodaju, formiranjem plantaže OXYTREE (zeleni projekat) globalno smanjuju količinu CO2, koju emituju u vazduh.

- Donacijom takvih projekata organizacije kupuju karbon kredite (carbon offsetting) da bi anulirali svoj štetan uticaj na životnu sredinu. Na takav način oni stavljaju svim poslovnim partnerima do znanja da su pored odgovornosti u potpunosti posvećeni i zaštiti životne sredine.

Aktivno učešće na međunarodnim forumima energetske efikasnosti

CERTOP već duže vreme aktivno učestvuje u projektima, programima i međunarodnim forumima u vezi sa energetskom efikasnošću i zaštitom životne sredine, kao što su Međunarodna konferencija energetske efikasnosti u Beogradu, Forum energetske efikasnosti koji organizuje CERTOP u Kanjiži.

- Energetska efikasnost mora biti jedan od prioritetnih zadataka. Svaki pojedinac i svaka organizacija bez odlaganja, kao odgovorni za opšti napredak Srbije, treba dosledno i bezrezervno da se posvete ovom zadatku da bi naša očekivana energetska bezbednost i budućnost najzad mogli postati i naša živa stvarnost - ističu u ovoj kompaniji.
Kompletan sadržaj Tematskog biltena "Energetska efikasnost – danas ulaganje, sutra profit" možete pročitati OVDE.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.