Izvor: eKapija | Ponedeljak, 11.06.2007.| 14:34
Izdvojite članak Odštampajte vest

„Private equity“ - ulaganje novčanih sredstava u kapital kompanija koje nisu listirane na berzi

Termin „private equity“ se odnosi na ulaganje novčanih sredstava u kapital kompanija koje nisu listirane na berzi. „Private equity“ investicioni fondovi ulažu novčana sredstva u preduzeća, a zauzvrat dobijaju udele u kapitalu preduzeća i postaju poslovni partneri koji dele rizik poslovanja. Drugim rečima, investitori ulažu u preduzeća da bi im, uz asistenciju iz oblasti strateškog, finansijskog i operativnog menadžmenta, povećali vrednost i time ostvarili profit i sebi i ostalim vlasnicima preduzeća. Period u kome ova vrsta fondova ostaje kao suvlasnik u privatnim preduzećima je ograničen, i obično traje između 4 i 7 godina.

„Private equity“ način finansiranja karakteriše aktivno učestvovanje investicionih fondova u savetovanju vlasnika preduzeća u cilju unapređenja poslovanja. Investitori imaju za cilj povećanje vrednosti kompanija čiji su vlasnici, a samim tim i poboljšanje konkurentnih prednosti tih kompanija jačajući time njihovu tržišnu poziciju. Investitori takođe pomažu firmama u pripremi biznis planova, kreiranju strateških i marketinških planova, privlačenju finansijskih i strateških partnera, i dr.

„Private equity“ investicioni fondovi mogu imati razlicite investicione fokuse. Investicioni fokusi su uglavnom bazirani na vrsti industrija, razvijenosti kompanija, i geografskom polozaju. U zavisnosti od investicionog fokusa baziranog na vrsti industrija, „private equity“ investicioni fondovi se mogu odlučiti za ulaganja u farmaciju, softver, elektroniku, ili bilo koju kombinaciju razlicitih industrija. U zavisnosti od fokusa baziranog na veličini preduzeća, „private equity“ investicioni fondovi mogu ulagati u mala, srednja ili velika preduzeća. Konacno, „private equity“ investicioni fondovi mogu definisati svoj investicioni fokus ulaganjem u kompanije koje se nalaze na pretdhodno definisanom geografskom području.

„Private equity“ investicioni fondovi su obično organizovani kao partnerstva sa ograničenom odgovornošću. Kao takvi, oni dobijaju kapital za svoja ulaganja od privatnih i državnih penzionih fondova, fondacija, korporacija, univerziteta, bogatih pojedinaca, banaka, osiguravajućih kompanija, itd.

„Private equity“ investicioni fondovi realizuju profit prodajom vlasničkog udela strateškom partneru, prodajom vlasničkog udela postojećem vlasniku kompanije ili prodajom vlasničkog udela na berzi.

napomena : Nikola Stefanović, zamenik generalnog direktora SEAF South Balkan Fund B.V. je na ovu temu govorio na konferenciji Ekonomist media grupe "Budućnost tržišta kapitala na Balkanu".

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.