Ključne reči
Vrsta događaja
Region
Datum održavanja događaja

Od

Do

Broj rezultata: 22
19.09.2019.-
22.09.2019.
10.10.2019.-
12.10.2019.
13.10.2019.-
17.10.2019.

NAPOMENA: Na ovoj stranici se prate stručni skupovi iz oblasti zdravstva ( medicine , zdravstvene zaštite stanovništva) u Srbiji, a stranica je pripremljena za medicinske / zdravstvene stručnjake koji prate nove metode i tehnologije iz medicinskih nauka. Zdravstvo ( medicina , medicinski trendovi, medicinske nauke, zdravstveni skupovi) je u fokusu ove stranice, gde su, naravno, uključeni i događaji u oblasti farmacije, stomatologije, veterine, medicinske opreme i medicinskog potrošnog materijala, kao i lekova.

Obrađuju se sajmovi, izložbe, prezentacije, konferencije , kongresi, seminari, radionice, edukacije i obuke.