Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
JP Sportski centar Nikšić
Energija
Naručilac:
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Danilovgrad
Industrija
Tender:
Naručilac:
UPRAVA POLICIJE Podgorica
Saobraćaj
Naručilac:
Željeznička Infrastruktura Crne Gore a.d. Podgorica
Finansije
Naručilac:
Dom zdravlja Podgorica
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Pošta Crne Gore Podgorica
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
JU Muzički centar Crne Gore
Nekretnine
Naručilac:
JP za nacionalne parkove Crne Gore
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izvršitelj Vidak Latković Cetinje, OTP debt collection d.o.o. Podgorica

Pogledajte i...