Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
ĐINA VRBICA
Energija
Naručilac:
Agencija za nacionalnu bezbjednost CG
Industrija
Naručilac:
Regulatorna agencija za energetiku Podgorica
Građevina
Naručilac:
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore
Saobraćaj
Naručilac:
KOMUNALNE USLUGE
Finansije
Naručilac:
JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ ZA TERITORIJE OPŠTINA NIKŠIĆ
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
Prijestonica Cetinje
Nekretnine
Naručilac:
Montenegro Prospects
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izvršitelj Darko Rajković iz Budve, Prva banka Crne Gore osnovana 1901. godine Podgorica

Pogledajte i...