Tenderi
Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Tip ponude
Važenje tendera
Datum objave

Od

Do

 
Agro
Naručilac:
JU DOM STARIH PODGORICA
Energija
Naručilac:
Pošta Crne Gore Podgorica
Industrija
Naručilac:
Elektroprivreda Crne Gore ad Nikšić
Građevina
Naručilac:
Opština Plužine
Saobraćaj
Naručilac:
Opština Ulcinj
Finansije
Naručilac:
Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja a.d. Podgorica
IT, Telekomunikacije
Naručilac:
Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore
Turizam, sport, kultura
Naručilac:
Gimnazija Stojan Cerović Nikšić
Zdravstvo
Naručilac:
Klinički centar Crne Gore
Sudske prodaje/Stečajevi
Naručilac:
Javni izršitelj Veselin Šćepanović Bar