Izvor: Mina | Četvrtak, 29.10.2020.| 11:24
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Likvidna sredstva banaka u avgustu oko milijardu eura

(Foto: Pixabay.com/moerschy)
Prosječna likvidna sredstva banaka u avgustu su iznosila oko milijardu EUR, što je 7,8%više nego u julu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u avgustu u odnosu na isti period prošle godine manja 9,4%.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju avgusta iznosila je 4,62 mlrd EUR i bilježi rast od 0,9% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na avgust prošle godine porasla 0,5%.

U strukturi aktive banaka, u avgustu su dominantno učešće od 70% ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 17,6%, hartije od vrijednosti sa deset odsto, dok se 2,4% odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 71,7% ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,5%, pozajmice sa 11,1%, dok se na ostale stavke odnosilo 3,7% ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju avgusta iznosio je 622,4 mil EUR i bilježi rast od 1,4% na mjesečnom nivou, dok je na godišnjem porastao 5,1%.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.