Izvor: eKapija | Četvrtak, 29.10.2020.| 09:33
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Stvaraju se uslovi za izgradnju moderne ribarske luke i turističkog kompleksa u Ulcinju - Donijeta odluka o izmjenama i dopunama DSL Rt Đeran - Port Milena

Port Milena (Foto: Youtube.com/Screenshot)
Vlada Crne Gore je 22. oktobra, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljenih saglasnosti svih članova donijela odluku o donošenju Izmjena i dopuna Državne lokacije RT Đeran - Port Milena na teritoriji opštine Ulcinj. Samim tim, Ulcinj je sve bliže tome da dobije nove stambene i turističke komplekse, modernu ribarsku luku, vrtiće, parkove i restorane.

Kako se navodi u objavljenom dokumentu, na predmetnom prostoru prema postavkama PUP-a Opštine Ulcinj i PPPN za obalno područje, potrebama i željama korisnika i društvenih subjekata, formiran je model organizacije prostora i sadržaja, sa željom da se ostvari što bolje funkcionisanje i zadovoljavanje potreba korisnika, uspostavi što efikasnija saobraćajna povezanost i ambijentalna ujednačenost prostora.

- Cilj i osnovno planersko opredjeljenje pri formiranju urbanističkog koncepta bilo je preispitivanje mogućnosti ucrtavanja Ribarske luke na lokaciji Rt Đeran; preispitivanje položaja i broja vezova za barke duž kanala Port Milena; planiranje površine za stambene, turističke, centralne i javne sadržaje, i razne oblike urbanog zelenila, kao i očuvanje autentičnog pejzaža rta i kanala sa kalimerama - navodi se u dokumentu.

Prema smjernicama PPPNOP CG, Rt Đeran je definisan kao luka od nacionalnog interesa - Ribarska luka, do 40 vezova za plovila dužine do 10 m, sa pratećom infrastrukturom za čuvanje, skladištenje, pakovanje i rukovanje ribom i drugim morskim organizmima, na kopnu u neposrednoj blizini gata na kojem plovila pristaju. PPPNOP CG, takođe obavezuje i da se vezovi za potrebe ribarske privrede moraju realizovati prema zahtjevima i potrebama subjekata koji se bave morskim ribarstvom, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Zbog toga je, shodno zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predviđeno da ova ribarska luka bude planirana za kapacitet do 60 vezova, odnosno za onaj kapacitet koji će biti optimalan za smještanje ribarskih plovila članova udruženja profesionalnih ribara.

- Osnovni cilj je da plansko rješenje ponudi realnije i isplativije izglede za realizaciju planiranih sadržaja
u smislu izgradnje objekata koji ne narušavaju javne površine i infrastrukturne sisteme, i pejzaža - navodi se.

Na području plana predviđena je realizacija novih stambeno-turističkih kapaciteta, koji bi trebalo da formiraju novi centar Ulcinja, kao i novi urbanističko-arhitektonski identitet prostora sa centralnim motivom - kanalom Port Milena i Rtom Đerane.

- Kroz izgradnju i uređenje mreže pješačkih i biciklističkih staza, uređenje zelenih površina (održavanje biljaka i autohtone vegetacije), urbano opremanje prostora, planiranih privezišta, realizacija rekreativnih i uslužnih zona, stvoriće se uslovi za šetnju, rekreaciju i razonodu kako stanovnika, tako i posjetilaca grada. Posebnu atrakciju predstavljaće nova pješačka komunikacija LUNGO MARE i mreža biciklističkih staza kroz park šumu Pinješ, kojima će se Stari grad povezati sa novim gradskim centrom na Port Mileni - stoji u objavljenoj dokumentaciji.

(Foto: Youtube.com/Screenshot)
Centar grada Ulcinja predstavlja jezgro sa administrativnim značajem, dok budući centar - Port Milena, predstavlja turistički, ugostiteljski i rekreativni centar grada Ulcinja, gdje su planirani kapaciteti komercijalnog prostora, sadržaji kulture, trgovine, zabave, usluga, koji će prevashodno služiti stanovnicima novih stambenih zona Đerane, ali i predstavljati ukupnu turističku ponudu.

Kako je eKapija i ranije pisala, prostor je podijeljen na osam urbanističkih blokova i prilikom definisanja blokova i urbanističkih parcela, u najvećoj mogućoj mjeri je vođeno računa o vlasništvu i usklađivanju katastarskih i urbanističkih parcela.

- Planom je predviđena revitalizacija kanala Port Milena, povezivanje kanala sa rijekom Bojanom, izmjene u dijelu pristaništa Rt Đerana, odnosno izgradnja Ribarske luke i izgradnja privezišta u kanalu Port Milene, izgradnja lukobrana, rekonstrukcija starog mosta (koji je u prethodnom planu planiran da se ruši). Planirana je i izgradnja novog kolsko pješačkog mosta i pješačkog mosta sa biciklističkom stazom koji bi, uz planirano uređenja obale kanala, izgradnju daščane promenade, odnosno šetališta uz obalu, predstavljali novu atraktivnu komunikaciju LUNGO MARE - navodi se u planu.

Planom je predviđena i izgradnja plutajućih pontona ili drvenih pristana, zatim kalimera - drvene sojenice za ribare, izgradnja nacionalnog restorana uz očuvanje autentičnog pejzaža rta i kanala sa kalimerama.

- Za cijelu teritoriju plana i sve planirane sadržaje izvršena je parcelacija i formiranje novih urbanističkih parcela, udruživanjem manjih u veće, i na taj način omogućavanje dalje realizacije plana. Nova parcelacija, poštovala je postojeće katastarsko stanje u najvećoj mjeri u onim segmentima Plana u kojima ne remeti planirani urbanistički koncept - stoji u dokoumentaciji.

Detaljan prikaz planiranih sadržaja koji su planirani na ovoj lokaciji možete vidjeti u posebnom tekstu.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.