Izvor: eKapija | Srijeda, 28.10.2020.| 15:31
Izdvojite članak Odštampajte vijest

U Luci Bar gradiće se zatvoreno skladište površine 3.600 m2 - Raspisan tender vrijedan milion eura

(Foto: YouTube/screenshot)
U sklopu Luke Bar planirana je izgradnja zatvorenog skladišta korisne površine 3.600 m2. To se može vidjeti u javnom pozivu koji je raspisalo preduzeće Luka Bar, a kojim se traži najpovoljniji ponuđač za projektovanje i izgradnju zatvorenog skladišta.

Kako se može vidjeti, izgradnja skladišta predviđena je na urbanističkoj parceli LZ 110, prema Prostornom planu posebne namjene za obalno područje Crne Gore - Detaljna razrada lokacija Prva faza privredne zone Bar.

Vrijednost nabavke kao cjeline procijenjena je na milion eura.

Pravo učešća na tenderu imaju svi ponuđači koji ispune tražene uslove. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30. novembar 2020. godine do 11 sati. Njihovo javno otvaranje održaće se istog dana u 12 časova.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od otvaranja ponuda.

- Nakon restrukturiranja 2009. godine Luci Bar AD su u dijelu zatvorenih lučih skladišta ostala na raspolaganju samo dva objekta (skladište broj 10 i skladište broj 13) ukupne površine 12.282 m2, što se pokazalo kao ograničavajući faktor za pretovar i skladištenje roba koje traže uslove čuvanja u zatvorenom prostoru. Izgradnja zatvorenog skladišta na urbanističkoj parceli LZ 110, iako neće u potpunosti riješiti potrebe za zatvorenim skladišnim prostorom, će povećati sposobnost Luka Bar AD za pružanje usluga pretovara i skladištenja roba iz domena generalnih tereta - navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

(Foto: Luka Bar/Tenderska dokumentacija)
Ukupna površina parcela na kojoj je predviđena gradnja objekta je 9.522,48 m2, a planirana površina samog skladišta je cca 3.600 m2.

- Namjena objekta je univerzalno zatvoreno podno lučko skladište. Objekat je prizemni, a orijentacioni gabariti su 60 x 60 m, u skladu sa urbanističko tehničkim uslovima i uslovima lokacije. Novoizgrađeni objekat lociran je uz već izgrađeno skladište broj 13, sa sjeverne strane, kao potpuno nezavisna konstrukcija - stoji u tenderu.

Projektnim zadatkom predviđa se izrada tehničke dokumentacije na nivou Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju zatvorenog skladišta, kao i izgradnja skladišta po sistemu "ključ u ruke", obuhvatajući i pripremne aktivnosti za projektovanje.

- Pripremne aktivnosti pdrazumijevaju izradu geodetskog snimka i podloge za potrebe izrade tehničke dokumentacije, izradu Projekta detaljnih geoloških istraživanja, izvođenje istražnih radova i izrada Elaborata o detaljnim geotehničkim istraživanjima sa neophodnim revizijama i saglasnostima - navodi se između ostalog u dokumentaciji.

Sve informacije u vezi sa ovim tenderom možete vidjeti OVDJE.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.