Republička direkcija za robne rezerve


Main info
FULL NAME
Republička direkcija za robne rezerve
ADDRESS
Dečanska 8a, 11000 Beograd
Responsible person
Zorica Anđelković
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Procurement plan
Tender wins
Suppliers
Persons
Activity description
Republička direkcija za robne rezerve, kao organ uprave u sastavu Ministarstva trgovine obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na:

-organizaciju sistema robnih rezervi;

-obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi;

-utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi;

-upravljanje tokovima količina sa ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog mimimuma;

-izgradnju skladišnih kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi;

-materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove određene zakonom.

News