Udruženje naftnih kompanija Srbije


Main info
FULL NAME
Udruženje naftnih kompanija Srbije
ADDRESS
Vladimira Popovića 6 ap. 503/1, 11000 Beograd
Responsible person
Nataša Vukšić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Philanthropy
Activity description
Udruženje Naftnih kompanija Srbije okuplja kompanije sa značajnim učeščem u prometu naftnih derivata u Srbiji i bogatim iskustvom poslovanja u mnogim zemljama regiona i Evrope. Udruženje radi na jačanju profesionalnog uticaja na tržištu nafte i nafnih derivata i unapređenju ugleda naftne privrede u Srbiji. Zalaže se za dominaciju poslovne izvrsnosti, pre svega profesionalizma i etičkih principa poslovanja. U partnerstvu sa državom angažuje se na stvaranju preduzetničkog ambijenta u kome će važiti princip slobodne konkurencije.

Povezane u ovakva i slična udruženja, naftne kompanije u mnogim razvijenim zemljama Evrope, već godinama doprinose boljem uređenju nacionalnih naftnih tržišta. Upravo zato, oslanjajući se na potencijal svojih članica, UNKS planira da svoje aktivnosti proširi i na saradnju sa srodnim organizacijama zemalja u Evropi.

Članice Udruženja Naftnih kompanija Srbije su:

EKO Serbia a.d. Beograd, član Hellenic grupe, Grčka
Intermol d.o.o. Beograd, član MOL grupe, Mađarska
OMV Srbija d.o.o. Beograd, član OMV holdinga, Austrija
Petrobart-AVIA d.o.o. Beograd
JP Transnafta Pančevo
Evolucija 2004 d.o.o. Beograd
INA d.o.o. Beograd, član INA grupe, Hrvatska
Intergas d.o.o. Beograd
Naftachem d.o.o. Novi Sad
Status posmatrača - Naftna industrija Srbije a.d.

News