Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK/HNŽ Mostar


Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
Activity description
Ministarstvo trgovine , turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- unutarnju trgovinu u Županiji i ekonomske odnose s drugim županijama; balansiranje i praćenje snabdjevenosti Županije; trgovinsku politiku; praćenje i analiziranje roba na području Županije, sudjelovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Županije; kontrolu cijena i usluga proizvoda sukladno zakonu; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje,
- kreiranje i provođenje politike županijskog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; turističko-promidžbenu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće tvrtke iz oblasti turizma sukladno zakonu,
- zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih financijskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; financiranje i sufinanciranje objekata iz mjerodavnosti Ministarstava; sudjelovanje u izradi projekata zaštite prirode sukladno zakonu,
- izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,
- upravno rješenje iz svoje mjerodavnosti,
- druge poslove koji mu se zakonom stave u obvezu ili mjerodavnost.