Javno preduzeće za urbanizam Zrenjanin


Klein Unternehmen
Basisinformationen
VOLLSTÄNDIGER NAME
Javno preduzeće za urbanizam Zrenjanin
ADRESSE
Teplička br. 4, sektor pravno- ekonomskih poslova, 23000 Zrenjanin
Verantwortliche Person
Jovan Cvetić
Vorgänger +

Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Nachrichten
Angebote
Beschaffungsplan
Ausschreibungsgewinner
Lieferanten
Finanzen
Beschreibung der Tätigkeit
Osnovna delatnost Direkcije jeste obezbedenje materijalnih i drugih uslova i vršenje stručnih i drugih poslova u vezi planiranja i uredenja naselja i prostora.
Direkcija vrši sledece poslove:
• obezbeđuje uređivanje, korišcenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;

• obezbeđuje održavanje, zaštitu, korišćenje i razvoj lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima i drugih dobara u opštoj upotrebi;

• investitorske poslove;

• poverava poslove izvodenja radova za koje je osnovana, izuzev onih koji su povereni posebnom odlukom drugom preduzeću;

• usmerava deo sredstava za održavanje i unapređivanje objekata i uređaja zajednicke komunalne potrošnje kada te poslove u skladu sa Zakonom vrši komunalno preduzeće;

• organizuje vršenje tehničke i finansijske kontrole izvršenja godišnjeg programa radova na održavanju zaštite i razvoja puteva;

• donosi srednjoročne i godišnje programe uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje

Nachrichten