Beogradska berza a.d. Beograd


Klein Unternehmen
Vollständige Informationen sind nur kommerziellen Nutzern - Abonnenten verfügbar.
Um alle Informationen zu sehen, loggen Sie sich, bitte, ein:
Sie haben Ihr Passwort vergessen? Klicken Sie HIER
Für kostenfrei Probenutzung, klicken Sie HIER
Beschreibung der Tätigkeit
Beogradska berza je organizator tržišta hartija od vrednosti u Srbiji. Pored organizovanja trgovanja Beogradska berza bavi se i poslovima promocije i razvoja tržišta kapitala, prodaje i licenciranja tržišnih podataka, edukacije investitora, itd. Beogradska berza posluje u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.
Beogradska berza, prvobitno je osnovana 1894. godine, a reosnovana 1989. godine. Danas je poslovanje Beogradske berze usklađeno sa evropskim standardima i praksom. Beogradska berza je akcionarsko društvo, čiju akcionarsku strukturu čine, pored Republike Srbije, investiciona društva, banke, osiguravajuća društva, druga pravna i fizička lica. Trgovanje na Berzi obavlja se preko brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka, članova Berze.
Trgovanje hartijama od vrednosti u Srbiji organizovano je na Regulisanom tržištu Beogradske berze (Prajm i Standard listing i Open Market), kao i na MTP tržišnom segmentu.