Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 291
PRO FEMINE ZEM.ZADRUGA KAČER, BELA ZEMLJA, 31312 Kačer
Delatnost: Uzgoj konja i drugih kopitara
PD Krivaja d.o.o. Krivaja, Nikole Tesle 7, 24341 Krivaja
Delatnost: Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
Stari Tamiš a.d. Pančevo, Kestenova 4, 26000 Pančevo
Delatnost: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
Inovacioni centar za poljoprivredu doo Arilje, Svetog Ahilija 53, 31230 Arilje
Delatnost: Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Panonija Bačka Topola, Trg Lenjina 1, 24330 Bačka Topola
Delatnost: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica