Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 24
Polyeco d.o.o. Beograd, Gospodar Jovanova 5, 11000 Beograd
Delatnost: Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Kemeko d.o.o. Valjevo, Bulevar palih boraca 91/92 br. 5, 14000 Valjevo
Delatnost: Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Nigal d.o.o. Petrovaradin, Božidara Adžije 1a, 21131 Petrovaradin
Delatnost: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
PWW Deponija d.o.o. Jagodina, 7.jula bb, 35000 Jagodina
Delatnost: Skupljanje otpada koji nije opasan
Eko-Sanit d.o.o. Čenej, Salaš 101 V, 21233 Čenej
Delatnost: Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan
MEDWASTE MANAGEMENT d.o.o. Beograd, Kosovska 39, 11000 Beograd
Delatnost: Tretman i odlaganje opasnog otpada
Investfarm-impex d.o.o. Beograd, Vojvode Stepe 414v, 11000 Beograd
Delatnost: Trgovina na veliko otpacima i ostacima
Cleaning sistem S Šabac, Kraljice Marije br.1, 15000 Šabac
Delatnost: Usluge redovnog čišćenja zgrada