Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 63
Kreativne inovacije d.o.o., Cara Uroša 24, 11000 Beograd
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Ideje i Inovacije Beograd, Fruškogorska 4, 11000 Begrad
Delatnost: Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Centar za inovacije ITKONEKT, Pljevaljska 24, 11000 Beograd
Delatnost: Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Inovacije Ostoja d.o.o. Novi Banovci, Fruškogorska 76
, 22304 Novi Banovci

Delatnost: Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Republike Srbije, Nemanjina 11
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Delatnost: Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Fond za inovacionu delatnost Beograd, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Delatnost: Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova