Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža, NARODNI PARK B.B., 24420 Kanjiža
Delatnost: Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama