Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 6
ABI invest d.o.o. Lazarevac, Karađorđeva 6, 11550 Lazarevac
Delatnost: Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
Kijevo d.o.o. Beograd, Oslobođenja 52-57, 11090 Beograd
Delatnost: Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
Bemex Corporation d.o.o.Beograd, Omorika 2, 11030 Beograd
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Mat-Produkt d.o.o. Vinča, Topola, Vinča bb, 34314 Donja Šatornja
Delatnost: Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
Nemetali a.d. Topola - privredno društvo obrisano iz registra, Bulevar Vožda Karađorđa 2, 34310 Topola
Delatnost: Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede
Mineral Kop d.o.o. Beograd - privredno društvo obrisano iz registra, Milutina Milankovića br. 3b, 11070 Beograd
Delatnost: Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede