Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 29
VIG SEKUNDAR BEOGRAD, OSLOBODJENJA BB, 11090 Beograd
Delatnost: Trgovina na veliko otpacima i ostacima
VIG NOVI SAD, DUNAVSKA 23, 21000 Novi Sad
Delatnost: Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
INTER-VIG d.o.o. Mladenovac, Njegoševa 18
, 11 400 Mladenovac

Delatnost: Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
VIG Real Estate d.o.o. Beograd, Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd
Delatnost: Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
WIG ZEMUN, Puškinova 1s, 11080 Beograd
Delatnost: Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
WIG D.O.O., Bulevar Arsenija Čarnojevića 26, 11070 Beograd
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem