Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
Aleva doo Novi Kneževac, Svetozara Miletića 15, 23330 Novi Kneževac
Delatnost: Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća