Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
JP Vojvodinašume Petrovaradin, Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin
Delatnost: Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti