Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 14
M & I Systems, Co. Group Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 16, 21000 Novi Sad
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Extreme d.o.o. Beograd, Starine Novaka 23/11, 11120 Beograd
Delatnost: Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima
BLUE SKY d.o.o. Raška, Ratka Lukovića 4
, 36350 Raška

Delatnost: Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
CSA AD Novi Sad, Futoška 21, 21000 Novi Sad
Delatnost: Računarsko programiranje