Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 25
MITECO Kneževac d.o.o., Oslobođenja 39, 11090 Beograd
Delatnost: Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Polyeco d.o.o. Beograd, Gospodar Jovanova 5, 11000 Beograd
Delatnost: Ponovna upotreba razvrstanih materijala
Kemeko d.o.o. Valjevo, Bulevar palih boraca 91/92 br. 5, 14000 Valjevo
Delatnost: Ponovna upotreba razvrstanih materijala
PWW Deponija d.o.o. Jagodina, 7.jula bb, 35000 Jagodina
Delatnost: Skupljanje otpada koji nije opasan
Envipack doo Beograd, Batajnički drum bb, 11080 Zemun
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
FCC Eko d.o.o. Beograd, Mokroluška Nova 5, 11000 Beograd
Delatnost: Skupljanje otpada koji nije opasan