Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
Regionalna razvojna agencija Panonreg d.o.o. Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15, 24100 Subotica
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem