Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
JKP Kovinski Komunalac Kovin, Sonje Marinković 6, 26220 Kovin
Delatnost: Skupljanje, precišćavanje i distribucija vode