Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
SMB-gradnja Subotica, Čantavirski put bb, 24000 Subotica
Delatnost: Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi