Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 10
Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga Leskovac, Pana Đukića 42, 16000 Leskovac
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Srednji Banat Zrenjanin, Slobodana Bursaća 1a, 23000 Zrenjanin
Delatnost: Izgradnja hidrotehničkih objekata
Tectum d.o.o. Beograd, Mike Alasa 46, 11158 Beograd
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
INVEST-INŽENJERING NOVI SAD, PUT ŠAJKAŠKOG ODREDA 5A, 21000 Novi Sad
Delatnost: Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
INSTEL-Inženjering d.o.o. Novi Sad, Vase Stajića 22 B, 21000 Novi Sad
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
MODUL INŽINJERING DOO KRUŠEVAC, Kosovska 108, 37000 Kruševac
Delatnost: Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada