Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 2
Razvojna agencija Vojvodine Novi Sad, Stražilovska 4, 21000 Novi Sad
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem