Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 2
Inter Communications d.o.o. Beograd, Pašmanska 19
, 11000 Beograd

Delatnost: Postavljanje električnih instalacija
PECI COMMERCE, Prvomajska 18, Beograd
Delatnost: Prerada i konzervisanje mesa