Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 1
JKP Komunalac Inđija, Vojvode Stepe 20/III, 22320 Inđija
Delatnost: Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom