Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 2
Halcom a.d. Beograd, Beogradska 39, 11000 Beograd
Delatnost: Ostale pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova