Pojmovi za pretragu
Matični broj
PIB
Region
Broj rezultata: 3
GEOLOŠKO RUDARSKA ASOCIJACIJA SRBIJE, PU, PATRIJARHA VARNAVE 15, 11000 Beograd
Delatnost: Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca
Metalfer Steel Mill Sremska Mitrovica, Rumski put 27, 22000 Sremska Mitrovica
Delatnost: Proizvodnja sirovog gvožda, čelika i ferolegura