Izvor: eKapija | Četvrtak, 27.06.2019.| 20::02
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nematerijalna šteta, medicinski deo, putno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti

Organizator: Privredna komora Srbije, Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i stručno obrazovanje

19.06.2019 , Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12 , Beograd
11.07.2019 , Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12

(Foto: baur/shutterstock.com)

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

5 časova obuke

od 9.30 do 14.00 sati

TEME

• Putno zdravstveno osiguranje.

• Definicija, cilj osiguranja, obim pokrića.

• Osigurani slučaj, medicinska dokumentacija.

• Specifičnost procene, obim, iskjlučenja.

• Isplata osigurane sume, I procenjene sume.

• Žalba, prigovor, dalje postupanje.

• Nematerijalna šteta kod autoodgovornosti, definicija, obim nematerijalne štete.

• Specifičnosti procene.

• Postupak procene.

• Medicinska dokumentacija.

• Termini pokriće, doprinos, uslovi.

• Rešavanje štete, na osnovu prigovora I dalje postupanje.

• Rešavanje nematerijalnih šteta u postupku medijacije pred NBS, arbitraže I sudskom postupku.

• Prenos prava na naknadu nematerijalne štete,

• Zastarelost (tok I rokovi)

• Revizija I reaktiviranje zahteva za naknadu štete (zbog bitno promenjenih okolnosti novog činjeničnog stanja),

• Pravo na rentu I naknadu za tuđu pomoć I negu.

PREDAVAČI:

prof. dr Mihailo Ille

Rade Badža

Obukaje namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Privrednakomora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+38111) 4149 421, 3300 946, (+38111) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs