Izvor: eKapija | Četvrtak, 27.06.2019.| 19::53
Izdvojite članak Odštampajte vest

Ugovor o osiguranju na daljinu

Organizator: Privredna komora Srbije, Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i stručno obrazovanje

17.06.2019 , Privredna komora Srbije Kneza Milosa 12, Beograd , Beograd
04.07.2019 , Privredna komora Srbije Kneza Milosa 12, Beograd

(Foto: conejota/shutterstock.com)

Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju

(5 časova obuke)

od 9.30 do 14.00 sati

Privredna komora Srbije

Kneza Miloša 12, sala 6


TEME

· Šta su ugovori na daljinu

o Pojam i značaj ugovora na daljinu

o Pravni okvir

· Način zaključenja ugovora o osiguranju na daljinu

o Uplatom premije osiguranja

o Upotrebom kvalifikovanog elektronskog potpisa

o Upotrebom elektronskog potpisa

· Obim primene u oblasti osiguranja

o Ugovori u osiguranju koji mogu biti zaključeni na daljinu

o Ugovori u osiguranju koji mogu biti ograničeno zaključeni na daljinu

o Ugovori u osiguranju koji ne mogu biti zaključeni na daljinu

· Predugovorno informisanje kod ugovora na daljinu

o Informacije koje se saopštavaju korisniku usluge osiguranja

o Razlika u odnosu na predugovorno informisanje kod drugih ugovora

o Dokazivanje ispunjuje obaveze predugovornog informisanja

· Kanali distribucije za ugovore na daljinu

o Web shop

o APP

o E-mail komunikacija

o Zastupnici u osiguranju

o Viber?

· Mesto zastupnika i posrednika

o Prodaja osiguranja od strane zastupnika preko webo shop-a I APP

o Posredovanje preko web shop-a ili APP (Ograničenja I izazovi)

· Prava korisnika usluge osiguranja kod ugovora na daljinu

o Pravo na informisanje

o Pravo na odustanak od ugovora

o Druga prava korisnika

o Ostvarivanje I zaštita prava korisnika

· Odustanak/raskid ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu

o Rok za odustanak od ugovora

o Izjava o odustanku od ugovora

o Posledice odustanka od ugovora

o Pravila o raskidu ugovora o osiguranju zaključenog na daljinu

o Izjava o raskidu ugovora

o Posledice raskida ugovora

· Pravni aspekti zaštite podataka o ličnosti kod ugovora na daljinu

o Pravni okvir

o Obaveze obrađivača i rukovaoca

o Rizici i mere za smanjenje rizika

· Pitanja i odgovori

PREDAVAČ:

Nenad Grujić

Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 11/2017)

Napomena:

Ova tema treba da obuhvati i odredbe novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+38111) 4149 630, (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs/ www.pks.rs