Izvor: eKapija | Utorak, 23.04.2019.| 15:17
Izdvojite članak Odštampajte vest

Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete- kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika (KOPIJA!!!)


Organizator:
09.05.2019,

(Foto: hxdbzxy/shutterstock.com)

(5 časova obuke)

09. maj 2019.

od 9.30 do 14.00 sati

Privredna komora Srbije

Kneza Miloša 12, sala 6

TEME

 • Postupak zaključenja Ugovora o osiguranju – kratak osvrt
 • Najčešći propusti, u praksi, prilikom zaključenja ugovora o osiguranju
 • Osiguranje na vrednost nižu ili višu od stvarne
 • Neisticanje u polisi osiguranja klauzule o primeni proporcije
 • Nezaključivanje dopunskih osiguranja
 • Neuključivanje dopunskih rizika
 • Neuključivanje doplate za otkup amortizacije i franšize
 • Neadekvatna identifikacija predmeta osiguranja
 • Utvrđivanje pravnog osnova za naknadu štete proisteklog iz zaključenog ugovora o osiguranju
 • Utvrđivanje visine štete – način i postupak (praktični primer)
 • Primeri iz prakse nepriznavanja prava na odštetu i umanjenje odštetnog iznosa zbog propusta prilikom zaključenja ugovora
 • Medijacija i preuranjena tužba
 • Ostvarenje prava na naknadu štete sudskim putem – primeri presuda
 • PREDAVAČ: Ilija Smiljanić

  Obuka je namenjena:
  kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 11/2017)


  Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci


  Kotizacija: 3.700,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)


  Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

  (+381 11) 4149 421, 3300 946, (+381 11) 3230 949, edukacija@pks.rs / www.pks.rs


  Prijava