Izvor: eKapija | Sreda, 27.12.2023.| 19::39
Izdvojite članak Odštampajte vest

Zaštita podataka o ličnosti

Organizator: Privredna komora Srbije

13.02.2024 , Terazije 23 , Beograd
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Zaštita podataka o ličnosti predstavlјa fundamentalno lјudsko pravo, koje sve više dobija na značaju u vremenu brzog razvoja informacionih tehnologija. Nova evropska regulativa u ovoj oblasti (GDPR) donela je niz prava licima na koje se podaci odnose, ali i veliki broj obaveza rukovaocima i obrađivačima podataka.

 Republika Srbija je 2018. godine  donela Zakon o zaštiti podataka o ličnosti,  u skladu sa međunarodnim obavezama koje je prihvatila, a u cilјu harmonizacije domaćeg prava u ovoj oblasti sa novom evropskom regulativom. Ovaj zakon preuzeo je najveći broj odredbi iz evropskih propisa, ali i otvorio niz problema u tumačenju i primeni istih.
 Obuka se sastoji od sledećih modula:

Modul 1

    • Međunarodni dokumenti u oblasti zaštite podataka o ličnosti

    • Ustavno uređenje zaštite podataka o ličnosti u Republici Srbiji

    • Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Modul 2  

    • Osnovne odredbe

    • Načela

    • Prava lica na koje se podaci odnose

Modul 3 

    • Rukovalac i obrađivač

    • Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

    • Poverenik

    • Pravna sredstva, odgovornost i kazne

    • Posebni slučajevi obrade

Cilј obuke: 

    • Upoznavanje polaznika sa zaštitom podataka o ličnosti na međunarodnom i domaćem planu

Pojašnjenje odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Upoznavanje polaznika sa obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

PREDAVAČ:

Zlatko Petrović

Pomoćnik generalnog sekretara

Poverenik za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti

Seminar je namenjen:

Kandidatima koji žele da unaprede znanje iz oblasti zaštite podataka o ličnosti 

Kotizacija:

8.400,00 dinara /bez PDV-a/

Polaznici dobijaju:

radni materijal, sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 630,  jovana.grujic@pks.rs / edukacija@pks.rs