Izvor: eKapija | Utorak, 18.07.2023.| 11::05
Izdvojite članak Odštampajte vest

OBUKA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Organizator: Privredna komora Srbije

18.09-19.09.2023 , Terazije 23 , Beograd
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Teme:

1. DAN

- Ukratko o ispitu

- Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji

- Pojam i predmet javne nabavke

- Naručioci

- Načela javnih nabavki

- Izuzeci od primene zakona

- Mešovite nabavke

- Pragovi

- Način određivanja procenjene vrednosti javnih nabavki

- Podela nabavke u partije

- Rezervisane javne nabavke

- Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka

- Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke

- Sprečavanje korupcije i sukoba interesa

- Tehnike i instrumenti u postupcima javnih nabavki

- Vrste postupaka javne nabavke

- Minimalni broj kandidata

2. DAN

- Posebni režimi nabavke

- Centralizovane i zajedničke javne nabavke

- Računanje i određivanje rokova

- Priprema za sprovođenje postupka javne nabavke

- Objavljivanje i transparentnost

- Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

- Kriterijum za kvalitativni izbor privrednog subjekta

- Izvršenje ugovora

- Kriterijumi za dodelu ugovora i dodela ugovora o javnoj nabavci

- Sektorske delatnosti

- Ponude koje obuhvataju proizvode poreklom iz trećih država i odnosi s tim državama

- Kancelarija za javne nabavke

- Portal javnih nabavki

- Osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova javnih nabavki

- Pravna zaštita

- Kaznene odredbe

- Prelazne i završne odredbe

- Provera znanja

PREDAVAČI:

ALEKSANDRA KRIVOKAPIĆ

- pomoćnik direktora Kancelarije za javne nabavke

- predsednik ispitne komisije za polaganje ispita,

- akreditovani realizator-predavač programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu,

- dve decenije u javnim nabavkama

SNEŽANA LEPOSAVIĆ

- rukovodilac grupe za monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama u Kancelariji za javne nabavke,

- član ispitne komisije za polaganje ispita,

- akreditovani realizator-predavač programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu,

- 15 godina u javnim nabavkama

msr MARIJA MARKOVIĆ, dipl. ek.

- viši savetnik za oblast javnih nabavki u Privrednoj komori Srbije

- član Radne grupe za pripremu novog Zakona o javnim nabavkama

- akreditovani realizator-predavač programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu,

- 13 godina u javnim nabavkama

Obuka je namenjena:

Predstavnicima naručioca, predstavnicima ponuđača i svim ostalim zainteresovanim licima koji žele da polažu ispit i steknu sertifikat za službenika za javne nabavke

Kotizacija:

20.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti javnih nabavki potrebnih za uspešno polaganje ispita i kasniju primenu propisa u oblasti javnih nabavki u praksi. Program obuke je u skladu sa Priručnikom za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke koji je objavila Kancelarija za javne nabavke Ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice sa stečenim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno koje ima visoko obrazovanje sa akademskim nazivom master na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

Polaznici dobijaju: Priručnik za pripremu polaganja ispita za službenika za javne nabavke; Sertifikat o uspešno završenoj obuci, prezentacije predavača na mejl

Poslovna akademija PKS, Tel: (+381 ) 011/33 04 570; 33 00 924

marija.boskovic@pks.rs akademija@akademijapks.rs / http://akademijapks.rs/