Izvor: eKapija | Utorak, 18.03.2014.| 13:04
Izdvojite članak Odštampajte vest

Seminar: Javno privatno partnerstvo i koncesije, predstavljanje konkretnih ugovora, Beograd, 10. april 2014. godine - Institut za Integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva doo Novi Sad

Organizator: INSTITUT ZAŠTITA PREVENTIVA DOO NOVI SAD

10.04.2014 , Beograd

Mensa centar za edukaciju koji deluje u okviru Instituta za integrisanu bezbednost, u saradnji sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, organizuje seminar na temu "Javno privatno partnerstvo i koncesije, predstavljanje konkretnih ugovora"
U situacijama kada javni sektor, bez obzira na to da li je u pitanju nacionalni, regionalni ili lokalni nivo, nema kapacitet da iz budžeta finansira projekte ili da se zaduži, poželjno je uključiti privatni sektor koji je mnogo fleksibilniji i ima veći finansijski kapacitet. Srbija ima zaokružen normativno-pravni okvir i institucijalnu osnovu za primenu JPP ali je i dalje mali broj projekata odobren od strane Komisije za JPP.
Saznajte koje su prednosti JPP, iskoristite JPP za privlačenje investicija, upoznajte se sa nekim uspešnim primerima JPP. Na seminaru će biti predstavljeni oblici javnih ugovora kao i postupak izbora privatnog partnera propisan Zakonom o javnom privatnom partnerstvu, uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva, prava i obaveze javnih i privatnih partnera, oblik i sadržina ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa ili bez elemenata koncesije, pravna zaštita u postupcima dodele javnih ugovora, kao i o ostalim aspektima primene Zakona. Biće predstavljen i mehanizam odlučivanja pri dodeli javnih ugovora, kao i delokrug rada Komisije za javno-privatno partnerstvo i njeni dosadašnji rezultati..
Ciljna grupa:
Zainteresovani ulagači, javni sektor, privredni subjekti i preduzetnici zainteresovani za zaključenje ugovora o javno-privatnom partnerstvu u različitim oblastima.
Cilj seminara:
Cilj seminara je da se potencijalni privatni partneri upoznaju sa zakonskim rešenjima kako bi precizno mogli da sagledaju sopstvene potrebe i zainteresovanost za zaključivanje pojedinačnih ugovora sa predstavnicima tzv."javne vlasti".
Osnov za seminar:
• Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/11)
• Zakon o stranim ulaganjima ("S. List SRJ br. 2/03 i 3/05)
• Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", broj 124/2012)
• Odluke Komisije za javno-privatno partnerstvo
Predavači:
Bojana Todorović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija za poslove multilateralne i regionalne ekonomske i trgovinske saradnje, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

Jasmina Roskić, načelnik odeljenja za Sporazume o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koncesije i spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, Sektor za multilateralnu i regionalnu ekonomsku i trgovinsku saradnju, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin Venac 23, Beograd 10.04.2014. od 10:00 od 14:00h
Cena:
Kotizacija uključuje: informativno predavanje, sertifikat, osveženje i zajednički ručak (švedski sto).
Cena po učesniku: = 8.000,00 dinara + PDV (20%) ukupan iznos = 9.600,00 dinara
Svrha uplate: za seminar JPP
Primalac: INSTITUT ZA INTEGISANU BEZBEDNOST
Račun: 160-328103-26 BANKA INTESA

Broj mesta je ograničen!
Prijavljivanje:
Prijavu učešća na seminare možete izvršiti na:
telefone: 021/65-26-715 ili 021/6398-449 ili 065/30 39 678
e-mail: zastita.preventiva@hotmail.com
kontakt osoba: Milja Živković

Više informacija o radu Instituta za Integrisanu bezbednost možete pronaći na našem sajtu www.procena-rizika.com