Izvor: eKapija | Četvrtak, 30.01.2014.| 16:21
Izdvojite članak Odštampajte vest

Sporazumi o slobodnoj trgovini sa državama članicama Carinskog saveza Rusija, Belorusija i Kazahstan - 12. mart 2014. MNG Centar Beograd

Organizator: MNG Centar doo

12.03.2014 , Beograd

SPORAZUMI O SLOBODNOJ TRGOVINI SA DRŽAVAMA ČLANICAMA CARINSKOG SAVEZA RUSIJA, BELORUSIJA I KAZAHSTAN– 12. mart 2014.

Prema statistici UC u 2010. godini, od ukupnog izvoza iz Srbije oko 74% činio je izvoz uz primenu nekog od sporazuma o slobodnoj trgovini, dok je oko 54% ukupnog uvoza u Srbiju činio uvoz uz primenu preferencijalnih tarifnih mera. Ova statistika pokazuje značaj sporazuma i odnos izuzetka i pravila u carinskom postupku koji sve više ide u korist preferencijalne umesto opšte (konvencijalne stope). U 2014. godini očekuje se još veće učešće sporazuma o slobodnoj trgovini u izvozno-uvoznim poslovima s obzirom da je, između ostalog, i Sporazum sa Kazahstanom otpočeo primenu tek u 2011. godini. Carinska unija između Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana formirana je sa ciljem sprovođenja zajedničke spoljno-trgovinske politike, zbog čega je i Srbija morala da tokom 2010. i 2011. godine redifiniše postojeće i zaključi nove ugovore o slobodnoj trgovini sa državama članicama ovog Saveza, tako da se omogući jednoobrazna primena pravila o poreklu. U pitanju je veliko tržište koje pruža mnogo potencijala ali i izazova zbog čega je preduslov dobro shvatanje i poznavanje uslova slobodne trgovine.

Izvozno orjentisanim kompanijama u Srbiji ovakva vrsta treninga nužna je da bi u potpunosti iskoristili svi benefiti koje pružaju sporazumi o slobodnoj trgovini.

Uvozno orjentisanim kompanijama ovakva vrsta treninga omogućava da prepoznaju uslove i pretpostavke pod kojima mogu kupovati proizvode ili nabavljati sirovine iz inostranstva zarad sopstvene proizvodnje pod povoljnijim uslovima odnosno uz manja plaćanja.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:
"Tema je obrađena korak po korak sa osvrtom na detalje. Ispunjena očekivanja."
Ivica Vujković Bukvin, carinsi agent, rukovodilac odeljenja za špediciju
Eurobas d.o.o.
"Bilo je dosta dobrih primera iz prakse, što je dodatno pomoglo da učesnici shvate metode i načine kojima se ostvaruje pravilna primena pravila o poreklu robe."
Ivan Vujčić, direktor logistike
Grundfos Srbija

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljno-trgovinskom prometu, posebno izvozno orjentisane kompanije koje planiraju proizvodnju za tržišta CU Rusija-Belorusija-Kazahstan.

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika sa metodama i načinima sa kojima se brže, lakše i efikasnije ostvaruje pravilna primena pravila o poreklu robe

Teme:
• Kriterijumi za sticanje porekla
• Kumulacija porekla robe
• Dokazi o poreklu robe
• Direktna kupovina
• Direktan transport

Po završetku polaznik je osposobljen da:
• samostalno utvrdi i pronađe odgovarajuća pravila za primenu;
• obezbedi i spremi dokumentaciju carinskim organima u vezi preferencijalnog porekla;
• prepozna mogućnosti koje pruža kumulativna zona naročito u delu lanca nabavke sirovina.

Predavač:
Milica Šuša, šef odseka za poreklo robe u Odeljenju za poreklo robe, Uprava carina.
Vladimir Filipović, načelnik Odeljenja za poreklo robe, Uprava carina.

Mesto i vreme održavanja:
Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24 , Beograd, 12. mart 2014. od 14.00 – 18.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
• Cena po učesniku: 12.700,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:
Stalni klijenti:
• 10% popusta na prva tri učesnika
• Na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
Novi klijenti:
• 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
Fizička lica - samofinansiranje:
• 20% popusta

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com