Izvor: eKapija | Subota, 07.12.2013.| 22:57
Izdvojite članak Odštampajte vest

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp), 24. decembar 2013. MNG Centar Beograd

Organizator: MNG Centar doo

24.12.2013 , Beograd

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI za MSP) – 24. decembar 2013.

Novi Zakon o računovodstvu Sl. Glasnik RS br.62/2013 uvodi novo razvrstavanje pravnih lica i propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014.godine.

U suštini MSFI za MSP predstavljaju pojednostavljenje "punih" MSFI kojih u celosti imaju preko 3,000 stranica. "Puni" MSFI imaju preko 3,000 zahteva za obelodanjivanja u napomena, a MSFI za MSP oko 300. Zbog obimnosti zahteva na seminaru će biti posvećena posebna pažnja ovim razlikama i pojednostavljenima. Pored toga biće prikazani pojedinačni odeljci MSFI za MSP: Odeljak 5 Izveštaj o ukupnom rezultatu i bilans uspeha, Odeljak 13 Zalihe, Odeljak 29 Porez na dobit su samo neki od 35 odeljaka MSFI za MSP koji će biti predstavljeni.
Učesnici seminara će imati priliku da se kroz diskusiju sa predavačem usredsrede na one standarde ili grupe standarada koji imaju najširu upotrebu u njihovom radu.

Ciljna grupa:
Zaposleni na poslovima računovodstva u mikro, malim i srednjim preduzećima, zaposleni u računovodstvenim agencijama i preduzećima koji pružaju računovodstvene usluge, kao i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:
• Praktična primena Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća.

Teme:
• Zašto MSFI za MSP?
• Razvrstavnje pravnih lica prema novom Zakonu o računovodstvu: mikro, mala, srednja, velika.
• Koja pravna lica i od kada imaju obavezu i/ ili opciju da primenjuju MSFI za MSP.
• Redovan godišnji izveštaj pravnih lica koja primenjuju MSFI za MSP: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske izveštaje.
• Puni MSFI vs. MSFI za MSP.
• Prikaz pojedinačnih odeljaka MSFI za MSP.
• Radionica-Mogući novi izvori problema u primeni zakona i preventivno delovanje

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:
• Identifikuje obveznike primene MSFI za MSP.
• Prepozna razlike i pojednostavljenja u odnosu na pune MSFI.
• Artikuliše odgovarajuće računovodstvene politike u skladu sa MSFI za MSP.
• Pripremi redovni godišnji izveštaj prema MSFI za MSP.
• Kreira kvalitetne napomene na osnovu propisanih obelodanjivanja u MSFI za MSP.
• Praktično primeni MSFI za MSP.

Predavač:
Mr Draženko Lukač, višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga. Predavačko iskustvo na savetovanjima i seminarima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasi računovodstva i poslovnih finansija.

Mesto i vreme održavanja:
Savremeno opremljeni trening centar MNG Centara, Jevrejska 24 , Beograd, 24. decembar 2013. od 9.30 – 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
• Cena po učesniku: 13.700,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:
Stalni klijenti:
• 10% popusta na prva tri učesnika
• Na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
Novi klijenti:
• 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
Fizička lica - samofinansiranje:
• 20% popusta

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 3284-485 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com