Izvor: eKapija | Nedelja, 03.11.2013.| 19:33
Izdvojite članak Odštampajte vest

Seminar: Kako napraviti uspešan tim saradnika? - 12. novembar 2013. MNG Centar Beograd

Organizator: MNG Centar doo

12.11.2013 , Beograd


KAKO NAPRAVITI USPEŠAN TIM SARADNIKA? – 12. novembar 2013.

Ljudski resursi predstavljaju stožer kompanije. Uspeh i veština menadžera se ogleda u tome koliko je njegov tim kompaktan i funkcionalan. Zato je primarno da menadžment ima sposobnost dobrog odabira kompetentnih, talentovanih zaposlenih koji će njegovom organizacijom neizostavno doprinositi produktivnosti kompanije.
Timski rad predstavlja osnovu moderne organizacije rada poslovnih sistema. Ključ uspeha čini skladno funkcionisanje tima i odabir pouzdanih saradnika. Koliko ste se puta susreli sa problemom obavljanja poslovnih aktivnosti zbog nedostatka adekvatne timske saradnje i manjkom ideja kako motivisati tim da produktivno funkcioniše? Rukovodioci su svakodnevno izloženi problemima adekvatne organizacije tima zaposlenih u cilju što efikasnijeg obavljanja poslovanja, kao i stimulisanje zaposlenih da pristupaju radu sa više inicijative.

Ovaj trening će Vam omogućiti da bolje razumete procese i dinamiku timskog rada, kao i da razvijete svoje veštine komunikacije sa drugima, motivisanja, efikasnog delegiranja uloga, rešavanje konflikata u timu. Za osobe koje nisu na rukovodećim funcijama ovaj trening omogućava da jasnije razumeju svoju ulogu u timu, unaprede veštine komunikacije i izgradnje boljih odnosa sa ostalim članovima tima.

Ciljna grupa:
• Menadžeri svih nivoa u organizacijama javnog i privatnog sektora,
• Menadžeri ljudskih resursa,
• Svi zaposleni koji žele da razviju svoje veštine uspešnog rada sa drugima.

Cilj treninga:
• Upoznavanje sa značajem timskog rada u organizaciji;
• Upoznavanje sa procesom i dinamikom timskog rada, timskim ulogama i izvorima potencijalnih konflikata;
• Praktična primena formiranja tima i zajedničkog donošenja odluka;
• Praktična primena metoda motivacije i rešavanja konflikata.

Teme:

• Šta je tim i koje su uloge u timu?
• Izgradnja tima (teambuilding)
• Uloga i izbor lidera – upravljanje timom
• Faze razvoja tima
• Metode timskog odlučivanja – jake i slabe strane
• Motivisanje ljudi u timu
• Rešavanje konflikata u timu
• Šta čini tim uspešnim?

Po završetku polaznik je osposobljen da:
• Razume koncept i značaj timskog rada u organizaciji;
• Razume dinamiku tima i timske uloge;
• Razume svoju ulogu u timu;
• Prepozna eventualne zone mogućih konflikata;
• Praktično primeni metode izgradnje tima;
• Razume značaj faktora uspešnosti tima;
• Prepozna uticaj (svoje) uloge lidera na efikasan rad tima;
• Praktično primeni neke od metoda i tehnika motivisanja ljudi u timu;
• Praktično primeni neke metode rešavanja eventualnih konflikata u timu.

Predavač:
Psiholog sa višegodišnjim iskustvom u profesionalnoj selekciji, razvoju i obukama zaposlenih.

Mesto i vreme održavanja:
Savremeno opremljen trening centar MNG centra, Jevrejska 24, Beograd, 12. novembar 2013. od 09.30 – 16.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje treninga, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
• Cena po učesniku: 9.700,00 dinara + PDV (20%)

Popusti:
Stalni klijenti:
• 10% popusta na prva tri učesnika
• Na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
Novi klijenti:
• 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
Fizička lica - samofinansiranje:
• 20% popusta

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248; 063/70-111-20; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com