Izvor: eKapija | Nedelja, 03.11.2013.| 18:56
Izdvojite članak Odštampajte vest

Seminar: Vrste poreza, poreske stope i način oporezivanja - 19. novembar 2013. MNG Centar Beograd

Organizator: MNG Centar doo

19.11.2013 , Beograd


VRSTE POREZA, PORESKE STOPE I NAČIN OPOREZIVANJA – 19. novembar 2013.

Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne. Kako bi se ovakve i slične neprijatnosti izbegle, neophodno je da se obveznici upoznaju sa vrstama poreza i poreskih stopa, u kontekstu najnovijih izmena i dopuna poreskih zakona, kao i sa načinom obračuna tih poreza i vrstama poreskih prijava koje se podnose poreskom organu.

KOMENTARI UČESNIKA SA PRETHODNOG SEMINARA:
"Bilo je izuzetno korisno, detaljno, jasno i profesionalno. Vidna profesionalnost i stručnost predavača. Sve pohvale."
Jasmina Zec, saradnik u poreskom odeljenju Vojvođanska banka a.d.
"Bilo je veoma korisno i zanimljivo. Seminar je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Stručnost predavača je na zavidnom nivou."
Desanka Đorđević, referent javnih prihoda Zdravlje a.d.

Ciljna grupa:
• Finansijski rukovodioci i lica koja rade na poslovima poreske optimizacije u privrednim društvima
• Lica iz pravne službe koja se bave zaštitom pravnih interesa društva u odnosima sa poreskim organom
• Samostalni preduzetnici i fizička lica koji samostalno vode svoje poslovne knjige

Cilj seminara:
Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa vrstama, postupkom i načinom obračuna poreza koji se primenjuju u poreskom sistemu Srbije, kao i sa poreskim prijavama koje se dostavljaju poreskom organu prilikom obračuna i plaćanja poreza. Polaznici će biti upoznati i sa najznačajnijim izmenama i dopunama Zakona o porezima na dohodak građana, Zakona o akcizama, Zakona o PDV i Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje su usvojene krajem 2012. godine. Takođe, polaznici će se upoznati i sa postupkom ostvarivanja svojih prava u poreskom postupku koji se vodi pred poreskim organom, kao i sa svojim obavezama u poreskom postupku, jer će trpeti sankcije poreskog organa ukoliko ih ne poštuje.

Teme:
• Vrste javnih prihoda u Srbiji
• Direktni i indirektni porezi
• Vrste poreza u Srbiji i njihove poreske stope (PDV, akcize, porezi na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava i drugi porez u skladu sa posebnim zakonom)
• Način obračuna poreza i popunjavanja poreskih prijava za navedene poreze
• Rokovi plaćanja poreza i uplatni računi na koje se porez plaća
• Načini utvrđivanja poreza (po odbitku, po rešenju poreskog organa i metodom samooporezivanja)

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno pred poreskim organom sprovodi sve propisane procedure u postupku obračuna i plaćanja poreza i podnošenja poreskih prijava. Na osnovu stečenog znanja polaznici će na najlakši mogući način ostvarivati svoja prava u poreskom postupku pred poreskim organom, kao i izvršavati svoje obaveze prema poreskom organu.

Predavač:
Mr Momo Kijanović, magistar pravno-ekonomskih nauka, trenutno na poziciji Vice President-poreski konsultant u ALTIS Capital d.o.o. Beograd (finansijski, investicioni i poreski konsalting). Svoje radno iskustvo sticao je u Poreskoj upravi, gde je radio kao rukovodilac organizacione jedinice Poreske uprave u opštini i kao pomoćnik direktora u Centrali Poreske uprave u Beogradu. Kao autor radova, učestvuje na stručnim skupovima iz oblasti javnih finansija. Objavljuje stručne radove i tekstove iz oblasti javnih finansija u stručnim časopisima. Praktičar i stručnjak je u sprovođenju poreskog postupka i poreske kontrole.

Mesto i vreme održavanja:
Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24 , Beograd, 19. novembar 2013. od 9.30 do 15.00 časova.

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručk učesnika.
• Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(20%)

Popusti:
Stalni klijenti:
• 10% popusta na prva tri učesnika
• Na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
Novi klijenti:
• 10% popusta na trećeg i svakog sledećeg učesnika
• Na 4 prijavljena učesnika 5. gratis
Fizička lica - samofinansiranje:
• 20% popusta

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3283-248 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com