Izvor: eKapija | Petak, 26.07.2013.| 16:22
Izdvojite članak Odštampajte vest

Seminar: UPRAVLJANJE OTPADOM U RADNIM I PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA, 12. septembar 2013. - MNG Centar d.o.o. Beograd

Organizator: MNG Centar doo

12.09.2013 , Beograd

Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Zakon o otpadu (Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) jasno definiše između ostalog i vrste i klasifikaciju otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekte upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa zakonom.

Zakon o upravljanju otpadom predviđa novčanu kaznu od 1.500.000 do 3.000.000 dinara ako privredna društva i preduzeća ne obavljaju poslove po planu upravljanja otpadom. U kaznene mere spada i zabrana obavljanja određene privredne delatnosti, a odgovornom licu i zabrana vršenja dužnosti do deset godina.
Polaznici seminara moći će stečena znanja direktno da implementiraju u razvoj i unapređenje svojih preduzeća, kao i da na osnovu dobijenih informacija reše nedoumice i dileme sa kojima se susreću u praksi, jer organizovanim i dobro osmišljenim sistemom upravljanja otpadom postižu se pozitivni ekonomski efekti i smanjuju negativni uticaji na životnu sredinu, zdravlje ljudi, biljni i životinjski svet, predele i prirodna dobra od posebnog značaja.

Ciljna grupa:
• Vlasnici otpada,
• Komunalna preduzeća,
• Mala i srednja preduzeća,
• Preduzeća u kojima se generiše otpad svih tipova.

Cilj seminara:
Upoznati učesnike sa opštim pojmovima iz otpada, kao i sa obavezama generatora u upravljanju otpadom prema zakonskim zahtevima.

Teme:
• Opšti pojmovi iz otpada, vrste i tipovi otpada;
• Principi upravljanja otpadom;
• Zakonodavstvo i obaveze generatora otpada u odnosu na utvrđivanje karaktera otpada i izveštavanje;
• Klasifikacija i kategorizacija otpada;
• Upoznavanje sa metodologijom merenja količina i karakteristika otpada;
• Izveštavanje o otpadu.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
• Poznaje zakonsku obavezu generatora otpada;
• Poznaje opšte principe upravljanja otpadom;
• Poznaje metode klasifikacije otpada koga poseduje;
• Poznaje uslove za karakterizaciju otpada, kako se ona vrši, ko je ovlašćen i kakvi rezultati se dobijaju;
• Poznaje obaveze izveštavanja prema ovlašećnim organima.

Predavač:
Dr Hristina Stevanović Čarapina, diplomirani inženjer tehnologije, ekspert u oblasti upravljanja otpadom. Učestvovala kao ekspert na 50 projekata od nacionalnog interesa, kao konsultant na međunarodnim projektima iz oblasti održivog razvoja, upravljanja otpadom, klimatskih promena, čistije proizvodnje, politika zaštite životne sredine i evropske integracije, upravljanje životnom sredinom, ekološke bezbednosti.
Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik u Odeljenju za Nacionalni registar zagađivanja, Agencija za zaštitu životne sredine. Bavi se poslovima prukupljanja, obrade i nanalize podataka koji se tiču otpada, a koji su dobijeni u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Mesto i vreme održavanja:
Savremeno opremljeni trening centar MNG Centra, Jevrejska 24, Beograd, 12. septembar 2013. od 9.30 - 15.00 časova

Cena:
Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.
• Cena po učesniku: 11.700,00 dinara + PDV(20%)
Popusti:
• 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2012. godini
• 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis
• 20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou
• 20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar

Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com