Seminar "MOBING PRAVNA ZAŠTITA I NAKNADA ŠTETE OD MOBINGA", 25. septembar 2012, Sava Centar Beograd, Europrotocol Beograd


Organizator: MARKETING PRO BEOGRAD
25.09.2012, Beograd
Petak, 31.08.2012. | 09:21 | Izvor : eKapija

Ako želite da saznate sve što morate znati o mobingu, ovo je seminar za Vas. Seminarom se razmatra jedna od najvažnijih oblasti u radnom pravu i komunikacije na radnom mestu.

Mobing se može sprečiti informisanjem, edukacijom, ličnim asertivnim treningom, savladavanjem bitnih komunikacijskih veština, zaštitnim zakonodavstvom i organizacionom politikom i praksom.

Kako do prevencije od mobinga, praksi, naknadi štete i zaštiti od mobinga, onda je ovo predavanja za vas. Žrtva mobinga može postati svaka zaposlena osoba, bez obzira na pol, godine života, socijalni status, rasu, spoljašnji izgled, stepen obrazovanja ili profesionalnu poziciju.

Zašto je ovaj seminar važan: Zato jer mobing ugrožava osnovne čovekove ličnosti; ugled, čast in ljudsko dostojanstvo. Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu, kojim jedna osoba ili više osoba periodično ili permanentno psihički ponižava drugu osobu sa ciljem ugrožavanja njenog integriteta, sve do eliminacije s radnog mesta.

Seminar je interaktivnog tipa, a posebna pažnja biće posvećena prepoznavanju indikatora i primarnoj prevenciji mobinga, najčešćim problemima koji se javljaju u praksi, kao i veštini posredovanja, simulacija, posredovanja, kako do sporazuma i naknadi štete.

Kome je seminar namenjen:

• direktorima i menadžmentu
• zaposlenima u HR odeljenjima
• zaposlenima u sektoru pravnih poslova
• predstavnicima sindikata
• posrednicima u postupku zaštite od zlostavljanja kod poslodavca
• licima za bezbednost i zdravlje na radu
• zaposlenima i radno angažovanim licima koja smatraju da su izloženi zlostavljanju
• psiholozima

Učesnici će naučiti da prepoznaju mobing, kako da se osećaju manje bespomoćno u okolnostima radne sredine jer se mobing može sprečiti informisanjem, edukacijom, ličnim asertivnim treningom, savladavanjem bitnih komunikacijskih veština, zaštitnim zakonodavstvom i organizacionom politikom i praksom.

Polaznici na rukovodećim pozicijama će naučiti kako da preventivno deluju i uspostavljanu vrednosti za uspostavljanje zdrave radne sredine.

Polaznici će se upoznati sa sledećim temama:

• pojam mobinga
• nastajanje i uzroci mobinga
• elementi i mehanizam mobing situacije
• vrste mobinga
• faze mobinga
• posledice mobinga na pojedinca, socijalno okruženje i ekonomiju
• istraživanja i rezultati u oblasti mobinga
• kako prepoznati mobing

Predviđeno je vreme za pitanja, razgovor i savetovanja sa predavačem.

Predavač:

Bojana DANIČIĆ, magistar pravnih nauka, priznati stručnjak u oblasti mobinga in pravne zaštite od mobinga na radnom mestu. Aktivna je u mnogobrojnim projektima zaštite i prevencije od mobinga.

Vreme, lokacija i vrednost kotizacije:

Seminar će se održati 25 septembra 2012 od 09:00 do 13:00 časova u Sava Centru, u Beogradu, Milentija Popovića 9. Kotizacija za učešće iznosi 80 eura u dinarskoj protivvrednosti za plaćanja u Srbiji po srednjem kursu NBS i obuhvata poludnevni seminar, prateće materijale kao osveženje u pauzi, kao i sertifikat o učešću . Za više polaznika iz iste firme pripremili smo posebne pogodnosti!

Vašu prijavu možete poslati emailom na: info@europrotocol.com ili putem telefona na: +381 11 367 2223 ili +381 65 2667201.

S obzirom na ograničen broj učesnika poželjno je da Vaše mesto rezervišete što pre.
Seminar će se održati na srpskom jeziku.

EUROPROTOCOL - THE EUROPEAN SCHOOL OF PROTOCOL
Beograd: EUROPROTOCOL DOO, Zlatarićeva 2, 11000 BEOGRAD
Tel+381 11 367 2223 , Mob:+381 65 2667201
Web: www.europrotocol.com Email: info@europrotocol.com