Izvor: eKapija | Petak, 11.06.2021.| 17::59
Izdvojite članak Odštampajte vest

OBAVLJANJE POSLOVA REFERENTA ZAŠTITE OD POŽARA

Organizator: Privredna komora Srbije

25.06.2021 , Beograd

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

od 10.00 do 16.00 sati

Kneza Miloša 12, međusprat

ТЕМA:

Obavljanje poslova referenta zaštite od požara: praktična primena propisa u zavisnosti od specifičnosti tehnološkog procesa firme

    • Načini formiranja i ažuriranja dokumentacije 

    • Načini obaveštavanja rukovodioca/direktora, klijenta (forma izveštaja/zapisnika/e-maila) 

    • Izrada i ažuriranje dokumentacije ZOP (Program obuke  

        ZOP, Pravila ZOP, Plan evakuacije/proračun vremena  

        evakuacije, radovi zavarivanja, rezanja i lemljenja)

    • Obuka zaposlenih iz oblasti  ZOP/ izrada prezentacija i  

testova ZOP (specifičnosti  tehnologije) 

    • Vođenje evidencija periodičnih ispitivanja

        ◦ forma evidencija,

        ◦ periodika ispitivanja instalacija od značaja za preventivnu zaštitu iz oblasti ZOP-a,

        ◦ prevazilaženje neusaglašenosti u praksi: zahteva nadležnog organa državne uprave, tehničkih propisa i primene zakona o inspekcijskom nadzoru

    • Neusaglašenosti u tumačenju važećih propisa  

(prevazilaženje neusaglašenosti u praksi, primeri iz prakse)

    • Tumačenje i upotreba podataka iz bezbednosnih  listova   

(osnovna znanja o opasnim materijama, zapaljivim          tečnostima i drugim vrstama hemikalija -klasifikacija i  

               obeležavanje

    • Praktični deo Radionice – Zadatak 1 i 2

Radionica omogućava:

    • Osposobljavanje učesnika za profesionalno i efikasno obavljanje poslova zaštite od požara, kao i adekvatnu implementaciju zakonske regulative u cilju povećanja stepena bezbednosti objekta i tehnološkog procesa

    • Odgovore na Vaše nedoumice direktno od vodećih stručnjaka iz ove oblasti na novom interaktivnom seminaru, uz rešavanje konkretnih primera iz prakse

PREDAVAČI:

Maja Stešević, dipl.građ.inž., stručni saradnik za obavljanje poslova ZOP 

Obuka je namenjena:

    • licima zaduženim za obavljanje poslova zaštite od požara

1. Referenti ZOP, 

2. Rukovodioci službe ZOP, 

3. Lica koja obavljaju poslove ZOP za eksterne firme

    • predstavnicima menadžmenta 

    • vlasnicima/direktorima firmi koji žele više da saznaju o značaju primena mera zaštite od požara u procesu poslovanja, kao i kvalitetu dokumenata na koje stavljaju potpis i za koje su zakonski odgovorni

Obuka se izvodi u vidu radionice zasnovane na praktičnom radu na primerima u grupama, u kojima učesnici samostalno uz prisustvo i nadzor mentora rešavaju konkretne probleme za navedene teme.

Polaznici dobijaju: 

radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o završenoj obuci.

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

 (+381 11) 3300 992, 3300 992, (+381 11) 3230 949,  edukacija@pks.rs / www.pks.rs