Izvor: eKapija | Ponedeljak, 19.07.2021.| 10::52
Izdvojite članak Odštampajte vest

PDV U GRAĐEVINARSTVU

Organizator: Privredna komora Srbije

27.07.2021 , Beograd

(Foto: wrangler/shutterstock.com)

Trening organizujemo na zahtev privrede, u cilju sveobuhvatnog davanja tumačenja i odgovora polaznicima na mnoga pitanja koja su se otvorila uvođenjem najnovijih izmena i dopuna Zakona o PDV  koje su u primeni od 01.01.2021. godine a koje su od velikog uticaja na delatnost građevinarstva

RADNI MATERIJAL JE SAČINJEN NA OSNOVU:

             - najnovijih  izmena i dopuna ZAKONA O PDV I 

             - najnovijih  izmena i dopuna PODZAKONSKIH AKATA

 KOJI SE  PRIMENJUJU NA DELATNOST GRAĐEVINARSTVA OD 01.01.2021. GOD.

ТЕМЕ:

    • PRAVNA REGULATIVA U GRAĐEVINARSTVU I NJEN UTICAJ NA PDV

    • KLASIFIKACIJA DELATNOSTI 

    • NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV KOJE SU OD UTICAJA NA OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA :

- nov način opredeljivanja sporednog prometa; 

- nov način utvrđivanja poreskog dužnika;

- utvrđivanje iznosa koji se ne uračunavaju u poresku osnovicu;

- podnošenje evidencione prijave posle propisanog roka;

- izdavanje računa u elektronskom obliku;

- ispravka PDV u slučaju iskazivanja PDV u većem iznosu.

    • IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU  ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA  ZA PDV 

    • NAJČEŠĆE GREŠKE U POSTUPCIMA PORESKE KONTROLE KOD PROMETA DOBARA I USLUGA U DELATNOSTI GRAĐEVINARSTVA

Kroz praktične primere proći ćemo kroz specifičnosti utvrđivanja poreske obaveze za prometa dobar i usluga iz oblasti građevinarstva i utvrditi:

                - dan na koji se određuje vrednost prometa;

                - primenu propisanog kriterijuma od 500.000  i delimičan promet;

                - postupanje u slučaju izmene planiranog prometa kada je uplaćen 

                   avans do dana ostavarenog prometa a vezano za propisani kriterijum;

                - postupanje u slučaju da je avans primljen u 2020. godini

PREDAVAČ:

Snežana Matejić, poreski savetni, Radila u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, u Javnom

preduzeću na poslovima Direktora Sektora za finansijske opšte poslove

Seminar je namenjen:

obveznicima PDV-a i PDV dužnicima

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: pravilno utvrdi poreskog dužnika, utvrdi sporedan promet, utvrdi poresku osnovicu i izvrši ispravku PDV u slučaju iskazivanja PDV u većem iznosu ukoliko se bavi prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva ili je naručilac posla

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse

Cilj seminara: je obuka direktora, rukovodioca i zaposlenih u delatnosti građevinarstva ili naručioca dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:

    • vrše obračun i plaćanje PDV

    • rade na poslovima evidentiranja  svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja PO PDV prijave 

    • rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema i kontrole dokumentacije za nabavljena dobra i usluge iz oblasti građevinarstva

Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku ( bez PDV-a)

Polaznici dobijaju: radni materijal,sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, 

Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946; 

sladjana.obrenovic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / www.pks.rs