Izvor: eKapija | Četvrtak, 15.04.2021.| 10::33
Izdvojite članak Odštampajte vest

Online obuka - MS EXCEL 2019

Organizator: Privredna komora Srbije

20.04.2021 , online obuka , Srbija

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)

Ovaj kurs Vam omogućava da na praktičan i jednostavan način savladate glavne funkcije MS Excel 2019 programa i brzo i lako naučite kako da uređujete i analizirate podatke. 

Kurs je interaktivan i koncipiran tako da kroz primere i vežbe polaznik samostalno savlada sledeće funkcije koje program nudi:

1. Rad sa podacima i tabelama

2. Osnove kalkulacija i funkcija

3. Upravljanje podacima u Excelu

4. Grafikoni i dijagrami

5. Korišćenje Pivot tabela i Pivot grafikona

6. Napredne funkcije

video

Obuka je namenjena:

Svima koji žele da se upoznaju sa napredim opcijama programa MS Excel 2019 i savladaju veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka.

Kotizacija:

4.900,00 dinara /bez PDV-a/

Cilj obuke: 

Po završetku kursa učesnici će imati uvid u širinu opcija koju MS Excel nudi, kao i veštine primene opcija. Polaznici će kroz kurs naučiti kako da formatiraju tabele i ćelije i kako da formatiraju podatke. 

Naučiće koje funkcije imaju na raspolaganju prilikom analize podataka, kako da selektivno prikažu određene podatke i kako da grafički prikažu relevantne podatke. 

Polaznici će naučiti kako da koriste Pivot tabele i kako da koriste i primene neke od najkorisnijih funkcija koje MS Excel nudi.

VAŽNO:

Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, 

jer se ista generiše kao korisničko ime i stoga se ne može koristiti ista mejl adresa za više polaznika.

Po prijavi i evidentiranju uplate polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. 

Sa dobijenim korisničkim podacima, obuci možete pristupiti u bilo koje vreme i sa bilo kog računara.

Polaznici dobijaju: sertifikat o završenoj obuci

Poslovna akademija PKS, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421, 3304 570,  (+381 11) 3230 949,

 sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

TEMATSKA ORGANIZACIJA

Tema 1.

Promena fonta i formata teksta

Spajanje i podela ćelija

Izbor formata prikaza podataka u ćeliji

Podesavanje sirine i visine ćelije

Dodavanje granice ćeliji (border) 

Pronalazenje i zamena podataka

Pomeranje i kopiranje podataka

Automatsko popunjavanje (opcija „Fill series“) ćelijaSCORM paket

  Tema 2. 

Unos jednostavnih formula

Kopiranje formula

Rad sa formulama i procentima

Apsolutno adresiranje

Funkcije SUM i AVERAGE

Ostale funkcije

  Tema 3. 

Sortiranje podataka

Međuzbirovi i međuvrednosti

Uslovno formatiranje

Validacija podataka 

  Tema 4. 


Kreiranje dijagrama

Formatiranje dijagrama

Modifikovanje pojednih elemenata dijagrama

Sparklines output

  Tema 5. 


Analiza podataka korišćenjem Pivot tabela

Manipulisanje i filtriranje podataka u Pivot tabeli

Grupisanje podataka u Pivot tabeli

Slicers 

Pivot dijagrami i grafikoni

  Tema 6. 


Funkcija IF

Funkcije COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF

Funkcija LOOKUP

Funkcije VLOOKUP i HLOOKUP