Izvor: eKapija | Četvrtak, 15.04.2021.| 10::20
Izdvojite članak Odštampajte vest

VEBINAR - EU PROJEKTI OD A-Z

Organizator: Privredna komora Srbije

20.04.2021 , online , Srbija

(Foto: Pressmaster/shutterstock.com)

Od pregleda EU fondova, razvoja ideje do pisanja predloga projekta i pripreme budžeta

20,21,22,23 i 24. april 2021.

od 9.00 do 14.00 sati

UKLJUČENJE PREDAVAČA U 9,00 SATI

ТЕМЕ:

Ova online obuka pruža sveobuhvatan pregled mogućnosti finansiranja projekata iz novih EU fondova (2021-2027) i vodi Vas kroz ceo process razvoja projekta: od generisanja ideje, kroz pripremu, kreiranje i pisanje predloga projekta do pripreme budžeta. Program obuke bazira se na primeni 

Logičke Matrice Projekta (LFM), menadžerskog alata koja Vam pomaže da struktuirate i formulišete Vašu projektnu ideju u koncept projekta i povezivanje Vašeg projekta sa aplikacionim formularom i budžetom.

Način rada tokom obuke zasniva se na kombinaciji prezentacija, demonstracije primera finansiranih projekata iz lične prakse trenera, interaktivne diskusije učesnika sa trenerima, kao i praktičnih zadataka van sesija i analizom u okviru radionica planiranih webinarom.

ŠTA ĆETE NAUČITI NA TRENINGU:

- Kako donatori razmišljaju i zašto odobravaju bespovratna      finansijska sredstva

- Koje vam mogućnosti za finanisranje stoje na raspolaganju i kako da se uključite na glavne EU programme, kao što su Horizon Europe, Erasmus+, IPA i dr.

- Gde da nađete EU konkurse

- Kako da kreirate predlog projekta kroz analizu problema i identifikaciju potreba za vašom idejom

- Kako da napišete logičku matricu projekta koja će poslužiti kao kostur vašeg budućeg projekta

- Kako da napišete ključne elemente projekta (ciljeve, rezultate, aktivnosti, indikatore, pretpostavke i rizike)

- Kako da uklopite vaš projekat u aplikacioni formular

- Kako izgleda uspešan (finansiran) projekat

- Kako se ocenjuju EU projekti

- Kako da pripremite realan budžet i obračunavate troškove na projektu

PREDAVAČI:

Vesna Mandić, Marija Spasić Šola

 i Ratko Bojović

Tim stručnjaka Evropske trening akademije EUTA će vam zahvaljujući dugogodišnjem praktičnom iskustvu na razvoju, ali i sprovođenju projekata finansiranih iz EU programa kao što su: Horizon 2020, IPA, IPA CBC, Tempus, FP7, Eureka, Erasmus plus... pružiti metodologiju za efikasno korišćenje dostupnih finansijskih izvora.

Obuka je namenjena:

Svima onima koji pripremaju projektne ideje i pišu projekte, onima koji su uključeni u realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kao i onima koji žele da se profesionalno profilišu u ovoj oblasti

Cilj programa: 

- Pružanje svih relevantnih informacija o bespovratnim sredstvima i funkcionisanju novih EU fondova

- Sticanje i unapređenje veština za samostalnu izradu kvalitetnih predloga projekata za EU fondove

- Sticanje i unapređenje veština za samostalnu pripremu realnog budžeta i planiranje trošenje sredstava na EU projektima

Kotizacija:

27.000,00 dinara po učesniku (bez PDV)

Polaznici dobijaju: Nastavni materijal uključuje prezentacije i sertifikat PKS o obavljenoj obuci

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. 

Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla  19. aprila 2021. do kraja dana.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149-630, edukacija@pks.rs / www.pks.rs