Izvor: eKapija | Četvrtak, 01.04.2021.| 11::21
Izdvojite članak Odštampajte vest

NAPREDNE VEŠTINE PREGOVARANJA, KOMUNIKACIJE I PRODAJE

Organizator: Privredna komora Srbije

09.04.2021 , online , Srbija

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

09/04/2021 - 23/04/2021

ТЕМЕ:

    • Šta je pregovaranje?  Šta pregovaranje nije?

    • Ključni koncepti u pregovaranju (BATNA, ZOPA, početna ponuda, tačka otpora, stvaranje vrednosti, ustupci)

    • Interesi, kompromis, pozicije I priprema u pregovaranju 

    • Kooperativne i “prljave” taktike u pregovaranju

    • Percepcija, kognicija, emocije, verbalna komunikacija, moć, etika)

    • Najčešće greške, strahovi i izgovori prodavca

    • Osnovni principi uspešne prodaje

    • Identifikovanje potreba potencijalnih kupaca

    • Veština slušanja i postavljanja pitanja

    • Uspostavljanje poverenja i odgovaranje na primedbe

    • Tumačenje govora tela u funkciji efikasnije komunikacije

PREDAVAČ:

mr Dijana Carić, dipl. ecc.

Master ekonomskih nauka,

autor knjige “Umetnost pregovaranja”,

saradnik na portalu BIZlife i na stručnom časopisu ,,Industrija’’

Obuka je namenjena:

- svim fizičkim i pravnim licima čiji posao       zahteva kontakt sa ljudima i koji žele da unaprede veštine pregovaranja, prodaje i tumačenja neverbalne komunikacije 

- vlasnicima malih i srednjih preduzeća, preduzetnicima, menadžerima, prodajnim agentima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, medijatorima, profesionalnim upravnicima zgrada; 

- organizacijama koje žele da poboljšaju pregovaračke veštine svojih zaposlenih u prodaji, marketingu, nabavci, finansijama, proizvodnji i drugim oblastima poslovanja.

Kotizacija:

25.000,00 dinara /bez PDV-a/

Cilj seminara: 

    • savladati osnovne pojmove, koncepte i tehnike pregovaranja;

    • Savladati osnovna pravila uspešne prodaje;

    • Savladati tehnike postavljanja pitanja i slušanja kako bi se identifikovale potrebe klijenata;

    • Naučiti tumačiti govor tela i poboljšati razumevanje sagovornika.

Polaznici dobijaju: Knjigu „Umetnost pregovaranja“ autora Dijane Carić, kratak pregled predavanja iz oblasti prodaje i neverbalne komunikacije, konsultacije sa predavačem, sertifikat PKS o odslušanoj obuci.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd

(+381 11) 4149 421,3300 949, 3300 946,  (+381 11) 3230 949,

 sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs