Izvor: eKapija | Sreda, 03.03.2021.| 11::56
Izdvojite članak Odštampajte vest

VEBINAR - KORIŠĆENJE PORTALA JAVNIH NABAVKI IZ UGLA PONUĐAČA

Organizator: Privredna komora Srbije

04.03.2021 , online , Srbija

(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

ТЕМЕ:

    • Pretraživanje na Portalu javnih nabavki i preuzimanje konkursne dokumentacije

    • Pretraživanje planova javnih nabavki

    • Pretraživanje postupaka javnih nabavki i spremanje favorita

    • Kreiranje filtera za informacije o javnim nabavkama i planovima javnih nabavki 

    • Preuzimanje konkursne dokumenatcije 

                • Pitanja i odgovori

    • Upućivanje zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa dokumenatcijom o nabavci

    • Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem

                • Priprema i podnošenje elektronske ponude

    • Priprema i podnošenje ponude

    • Formiranje grupe ponuđača na Portalu i podnošenje ponude u ime grupe ponuđača

    • Način popunjavanja izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta 

    • Izmena, dopuna i opoziv elektronske ponude

                • Otvaranje ponuda i stručna ocena ponuda iz ugla ponuđača

    • Otvaranje ponuda iz ugla ponuđača

    • Komunikacija naručioca i ponuđača nakon otvaranja ponuda

    • Pregled odluke kojom se okončava postupak javne nabavke

    • Podnošenje zahteva za uvid u dokumentaciju i uvid u ponude drugih ponuđača

                • Ugovor o javnoj nabavci

    • Zaključenje ugovora

    • Izvršenje i izmene ugovora

    • Postupak zaštite prava

    • Podnošenje e-zahteva za zaštitu prava

    • Učešće punomoćnika u postupku zaštite prava

    • Dopuna e-zahteva i odustanak od e-zahteva

    • Izjašnjenje o nastavku postupka i žalba protiv rešenja naručioca 

    • Pristup rešenju Republičke komisije

Predavači:


Marija Marković, dipl. ekon.-master pravnik


    • viši savetnik u Privrednoj komori Srbije za oblast javnih nabavki

    • član Radne grupe za pripremu novog Zakona o javnim nabavkama 

    • dugogodišnje praktično iskustvo u oblasti javnih nabavki kod naručioca, budžetski inspektor i konsultant za privredu u oblasti javnih nabavki


Saša Varinac, advokat

    • bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

    • dugogodišnji konsultant u oblasti javnih nabavki

Vebinar je namenjen: 

Predstavnicima ponuđača

Kotizacija:

7.000,00 dinara po učesniku (plus PDV)

Cilj vebinara: Upoznavanje  PONUĐAČA sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i praktičnom primenom Portala javnih nabavke 

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima.  

Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla najkasnije do 03. marta do kraja dana.

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12, 11000 Beograd

Tel :(+381 11) 4149 421, sladjana.obrenovic@pks.rs / www.pks.rs